info@panadisplay.com
Cov teeb meem kev teeb tsa Cov ntawv siv

Cov teeb meem kev teeb tsa Cov ntawv siv

Mar 11, 2019

Cov ntaub ntawv ntawm DSP muaj xws li cov teeb liab lub suab, cov suab sib txuam, cov duab ua duab, video compression, kev hais lus, kev hais lus, kev sib txuas lus, digital synthesizers, radar, sonar, nyiaj txiag teebmeem, seismology thiab biomedicine. Cov kev piv txwv muaj xws li kev hais lus thiab kev sib txuas lus hauv cov xov tooj ntawm cov xov tooj ntawm tes, kev kho cov suab nrov hauv kev siv suab nrov thiab kev siv cuab zog, huab cua forecasting, kev txheeb xyuas nyiaj txiag, kev ua lag luam ua seismic, kev tshuaj xyuas thiab tswj kev lag luam, kev kuaj pom xws li CAT scans thiab MRI , MP3 compression, computer graphics, duab ntxig, duab crossovers thiab sib npaug, thiab cov teebmeem audio.