info@panadisplay.com
Kev tswj hauv tsev Kev kuaj thiab kev lees paub

Kev tswj hauv tsev Kev kuaj thiab kev lees paub

Mar 11, 2019

Ua ib feem ntawm kev txhim kho kev lag luam, cov tuam txhab ua cov ncauj lus FMEAs thiab lwm yam kev ntsuam xyuas los ntes tsis ua hauj lwm hom twg uas ua rau cov neeg tsis muaj xwm txheej los yog cov neeg tsav tsheb tsis zoo. Kev tshawb xyuas ntau yam thiab kev ua haujlwm raug muab coj los ua ib feem ntawm qhov feem ntau pom zoo tso cai kom tau txais kev tso siab ntawm hardware thiab software. On-board diagnostics los yog OBD pab muab cov ntaub ntawv hais txog cov txheej txheem twg los yog ib qho kev ua tsis tau zoo lossis ua tsis tiav thaum lub sijhawm khiav haujlwm thiab pab ua haujlwm.