info@panadisplay.com
Hauv chav tswj xyuas hluav taws xob

Hauv chav tswj xyuas hluav taws xob

Mar 11, 2019


Qee tus neeg yuav xav hloov lawv cov ECU thiaj li yuav ua tau ntxiv ntau txoj haujlwm rau nws. Feem ntau ntawm ECU cov hnub no tab tom tuaj yeem tiv thaiv nrog cov ntsuas kev tiv thaiv uas tiv thaiv cov neeg siv ntawm hloov ECU. Cov khoom thaiv kev tiv thaiv no tau ua ib txoj kev uas, thaum uas raug mob, ua rau DMCA lav. Txoj hauv qab no ua rau hloov ECU los ntawm kev tiv thaiv kev tiv thaiv txhaum cai tshwj tsis yog ua tiav raws li kev zam [5] mus rau DMCA.