info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) KEV TSWV YIM TSHIAB ASTC

Bridgetek BT81X (815/6) KEV TSWV YIM TSHIAB ASTC

May 09, 2019

ASTC stands rau Adaptive Scalable Texture Compression, tus txheej txheem qhib tsim los ntawm ARM rau kev siv

mobile GPUs.

ASTC yog ib qho block-based compression compression format. Cov duab thev naus laus zus faib rau ntau tus

blocks ntawm hom loj, uas ua rau nws sai tau txiav txim siab uas thaiv ib cov ntawv nyeem uas muaj nyob rau hauv.

Txhua lub thaiv muaj qhov chaw cim xeeb cim xeeb ntawm 128 yam khoom, tab sis cov khoom siv tau sawv cev sib txawv zauv

texels (qhov chaw khiav nkaum).

Qhov thaiv qhov ntau thiab tsawg ntawm qhov tsis muaj kev txwv tsis yog los ntawm powers-of-two, thiab kuj tsis yog tawm tsam. Rau 2D

formats qhov block dimensions ntawm 4 mus rau 12 ntawv.

Siv ASTC rau lub loj ROM fonts yuav txuag tau ntau qhov chaw. Encoding cov plaub font loj hauv ASTC

8x8 tawm tswv yim muab tsis pom zoo poob zoo thiab txo cov ROM loj los ntawm 1 MByte mus txog 640

Kbytes.