info@panadisplay.com
CMD-MEMCPY - Luam Ib Qhov Nris Nco

CMD-MEMCPY - Luam Ib Qhov Nris Nco

Apr 27, 2019

C daim ntawv prototype

tsis muaj dabtsis cmd_memcpy (uint32_t dest,

uint32_t src,

uint32_t num);

Cov lus qhia

dest

chaw nyob ntawm qhov chaw cim cim xeeb

src

chaw nyob ntawm qhov chaw cim xeeb

num

tus naj npawb ntawm bytes luam

Qhov kev ua tiav ntawm qhov kev ua no yog kuaj thaum tus nqi ntawm REG_CMD_READ yog

sib npaug zos rau REG_CMD_WRITE.

image

Piv txwv

Mus luam 1K byte ntawm lub cim xeeb ntawm 0 mus rau 0x8000:

cmd_memcpy (0x8000, 0, 1024);