info@panadisplay.com
CMD_MEMSET - Sau Cov Ntaus Nrog Ib Tug Ntaus Nqi

CMD_MEMSET - Sau Cov Ntaus Nrog Ib Tug Ntaus Nqi

Apr 27, 2019

C daim ntawv prototype

tsis muaj dabtsis cmd_memset (uint32_t ptr,

uint32_t tus nqi,

uint32_t num);

Cov lus qhia

ptr

Pib chaw nyob ntawm lub cim xeeb nris

nqi

Tus nqi yuav tsum sau kom nco

num

Tus nab npawb ntawm bytes hauv lub cim xeeb nris

Qhov kev ua tiav ntawm qhov kev ua no yog kuaj thaum tus nqi ntawm REG_CMD_READ yog

sib npaug zos rau REG_CMD_WRITE.

image

Piv txwv

Sau ntawv 0xff thawj 1K ntawm lub ntsiab cim xeeb:

cmd_memset (0, 0xff, 1024);