info@panadisplay.com
CMD_ROTATE - Thov Ib Hloov Ntawm Qhov Matrix Tam Sim No

CMD_ROTATE - Thov Ib Hloov Ntawm Qhov Matrix Tam Sim No

Apr 27, 2019

C daim ntawv prototype

void cmd_rotate (int32_t a);

Cov lus qhia

a

Lub rooj sib thooj ntawm qhov kev sib hloov sab nrauv, hauv cov koog 1/65536 ntawm lub voj voog

image

image

image