info@panadisplay.com
CMD_SETFONT - Teem ib Daim Ntawv Qhia Kev Cai

CMD_SETFONT - Teem ib Daim Ntawv Qhia Kev Cai

Apr 27, 2019

CMD_SETFONT siv los tso npe rau ib qho kev cai sau tseg bitmap font rau hauv FT800 kev sib txuas lus ntawm lub tshuab ua haujlwm. Tom qab sau npe, tus FT800 tshuab pa cav cav tau siv lub

bitmap font nrog nws cov lus hais ua processor.

Txog cov lus qhia txog kev tsim cov kev cai font, thov hu rau ROM thiab RAM Fonts.

C daim ntawv prototype

tsis muaj dabtsis cmd_setfont (uint32_t font,

uint32_t ptr);

image

Cov lus qhia

font

Lub kev txiav ntawm bitmap ntawm 0 mus txog 14. Bitmap kov 15 tuaj yeem siv tau.

Thov saib 4.6

ptr

Lub metric nris chaw nyob hauv RAM. 4 bytes raws li qhov yuav tsum tau ua.

Piv txwv

Muaj ib phau ntawv teev cov metric ntim rau hauv RAM ntawm chaw nyob 1000, los teeb nws siv rau

nrog rau cov khoom li font 7:

image