info@panadisplay.com
CMD_STOP - Tiv Thaiv Ntawm Cov Txij Ntaus, Screensaver Los yog Sketch

CMD_STOP - Tiv Thaiv Ntawm Cov Txij Ntaus, Screensaver Los yog Sketch

Apr 27, 2019

Qhov kev hais kom ua no yuav tsum qhia rau cov tshuab ua haujlwm cav kom nres qhov kev ua haujlwm,

uas yog txhais los ntawm CMD_SKETCH, CMD_SPINNER los yog CMD_SCREENSAVER.

C daim ntawv prototype

void cmd_stop ();

image

Cov lus qhia

Tsis muaj

Kev piav qhia

Rau CMD_SPINNER thiab CMD_SCREENSAVER, REG_MACRO_0 thiab REG_MACRO_1 yuav

tsum tsis txhob muab kho dua.

Rau CMD_SKETCH los yog CMD_CSKETCH, cov ntaub ntawv bitmap hauv RAM_G yuav tsum nres

muab kho dua.

Piv txwv

Saib CMD_SKETCH, CMD_CSKETCH, CMD_SPINNER, CMD_SCREENSAVER