info@panadisplay.com
Co-processor cav sau npe

Co-processor cav sau npe

Apr 26, 2019

Co-processor cav sau npe

image

image

image

Sau npe Txhais 57 REG_TRACKER Txhais

image

3.5 Lwm tus neeg sau npe

Nyob rau hauv tshooj lus no, cov ntaub ntawv sau txog lwm yam yuav npog backlight tswj, cuam tshuam, GPIO, thiab lwm cov haujlwm ua haujlwm.

Sau npe Txhais 58 REG_PWM_DUTY Txhais

image

image

image

image

image

image

image


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image