info@panadisplay.com
Compatibility Ntawm Lub Demo Projects Nyob Thoob Qeej YUAV TSIS CIM THIAB KEV SIB TXHEEJ TXHEEM

Compatibility Ntawm Lub Demo Projects Nyob Thoob Qeej YUAV TSIS CIM THIAB KEV SIB TXHEEJ TXHEEM

Apr 26, 2019

2 Qauv Ntawv Matrix

Tshooj lus no qhia txog qhov kev sib tw ntawm cov kev tawm tsam demo nyob ntawm EVE li thiab

kev ua qauv qhia. EvE2 kem qhia tias lub demos uas tam sim no txhawb cov EVE2

(FT81x) li ntxiv rau FT80x.

image

image

Daim phiaj 2.1 Platform lub rooj rau cov tswv yim qhia ntawv