info@panadisplay.com
Tsim Kev Txhim Kho

Tsim Kev Txhim Kho

Oct 04, 2018

Tsim Kev Txhim Kho

Modules muaj ntau hom kev ua haujlwm rau FT80x thiab FT81x series.


Ib qho qauv ntawm cov qauv ntaub ntawv coj mus siv tau los qhia ua ntej pib lub FT800 / FT801 thiab tsim cov npe cov npe ntawm cov khoom qub. Cov no yuav raug siv los ua cov khoom tsim los tsim kev vibrant thiab dynamic. Tej yaam num muaj peev xwm yuav pum tau los ntawm ntau lub cuab yeej hab cov txheej txheem programming, paab txhawb txhua yaam ntawm kev xyum kev ua tau zoo heev rua kev xaav hab txuam yuaj, kev sibtham sibfeem.