info@panadisplay.com
Tswv yim Synchronization

Tswv yim Synchronization

Apr 26, 2019

Ntawm qee cov ntsiab lus, nws tsim nyog yuav tau tos kom txog thaum lub tshuab hluav taws xob tau ua tiav tag nrho

koj cov lus txib. Thaum lub tshuab hluav taws xob ua tiav tiav qhov kawg tas

hais kom ua nyob rau hauv qhov tsis hais kom ua, nws nce qhov INT_CMDEMPTY cuam tshuam. Lwm

mus kom ze yog tias MCU tuaj yeem xaiv tau REG_CMD_READ txog thaum nws sib npaug zos rau REG_CMD_WRITE.

Ib qhov teeb meem uas yuav tsum tau synchronization yog nyeem cov nqi ntawm cov npe ntawm REG_CMD_DL, thaum twg

MCU yuav tsum sau ncaj nraim mus rau hauv daim ntawv sau qhia. Hauv qhov teeb meem no MCU yuav tsum

tos kom txog thaum lub tshuab hluav taws xob ua haujlwm tsis txaus ua ntej nyeem ntawv REG_CMD_DL.