info@panadisplay.com
PALETTED8 Bitmap

PALETTED8 Bitmap

Apr 26, 2019

3.6 PALETTED8 Bitmap

Lub FT80x txhawb Paletted cov bitmaps. Lub FT81x tshiab siv Paletted8 hom hloov, uas

yuav tsum muaj qee cov khoom ntxiv sau cov khoom kom thiaj pom Paletted8 bitmap hauv xim. Lub

hom ntawv yuav tsum teev raws li hauv qab no:

image

Cov lus hauv qab no qhia txog hom kev xaiv rau FT81x nrog rau PALETTED8. image

image