info@panadisplay.com
Parameter kev xaiv

Parameter kev xaiv

Apr 26, 2019

5.9 Cov ntsiab lus ntawm qhov ntsuas OPTION

Cov lus hauv qab no qhia cov parameter OPTION hais hauv tshooj lus no.


Cov lus qhia 12 Parameter OPTION txhais

image

image

image

image

image