info@panadisplay.com

TFT LCD Sau


TFT Sau

Qhov Naj Npawb

Pixel

qauv qhia me me

VA

AA

Tsav Tsheb IC

Backlight Brightness

Tshaj tawm

0.9 ntu

T009GES-01

80x160

15.80x27.00

15.00x25.80

11.52x20.16

ST7735S

300nit

1.22 ntu NMLCD-R122Z1E-015-SPC 240 x 423 25.86 x 28.91 24.36 x 36.96 21.96 x 21.96 ST7789V 200nit
NMLCD-HX121024C-C2 240 x 423 33.66 x 33.02 33.66 x 31.92 30.96 x 26.32 ST7789 250nit
NMLCD-HX121024C-C1 240 x 423 33.66 x33.02 33.66 x31.92 30.96 x26.32 ST7789 250nit
1.3 ntu NMLCD-HX130824C-A 240x240 38.23x36.60 37.83x36.10 32.4 x 32.40 ST7789 300nit
1.4 ntu
NMLCD-HX141010C-A (1) 320 x 330 34.00 x 29.00 32.24 x27.70 26.50 x 25.49 ST796 300nit
NMLCD-HX141010C-A 240 x 423 34.00 x29.00 32.24 x27.70 26.50 x25.49 ST7789 300nit

1.44 Ntiag

NMLCD-144-18-0005

128x128

33.00x33.03

25.50x26.50

300nit

NMLCD-144128128

128x128

31.00x34.00

25.50x26.50

ST7735S

300nit

1.54 Ntaus

NMLCD-HX151024C-A

240x240

31.52 x 35.10

30.12x33.22

27.72x27.72

ST7789H2

300nit

NMLCD-HX154320C-A

320x320

31.52x33.72

30.12 x 33.12

27.74x27.74

ST7796S

300nit

1.77 ntu

NMLCD-177128160

128x160

33.83x43.42

31.83x41.42

28.03x35.04

ILI9163V

300nit

2.0 ntu

NMLCD-020-0219

240x320

34.50 x 48.80

33.60x46.60

30.60x40.80

300nit

NMLCD-LI200-18-0029

320x240

46.10x41.00

40.80 x 30.60

300nit

2.2 ntu NMLCD-220Q33 320 x 330 47,4 x 51.85 42.00 x 42.00 39.36 x 39.36 160nit

2.31 Ntiag

NMLCD-T231-40-0034

240x320

51.00x45.80

46.752x35.064

ILI9342C

300nit

NM-23QV018-D1I2-C1AA-NNA-V2

320x240

55.20 x 47.55

49.75x41.66

46.75x35.06

ILI9342C

300nit

2.4 ntu

NMLCD-24240320-RTP

240x320

42.72x60.26

40.32x56.26

36.72x48.96

ILI9341V

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-24240320

240x320

42.72x60.20

40.32x56.26

36.72x48.90

ILI9341V

300nit

NMLCD-24240320-CLB

240X320

42.72x60.26

40.32x56.26

36.72x48.96

ILI9341V

300nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-24QA

240x320

42.72x60.26

40.32x56.26

36.72x48.97

ILI9341

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

2.8 ntu

NMLCD-28240320

240x320

50.00x69.20

43.80 x 58.50

43.20 x 57.60

ILI9341V

300nit

NMLCD-28240320-CLB

240x320

50.00x69.20

43.80 x 58.50

43.20 x 57.60

ILI9341V

300nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-28240320-RTP

240x320

50.00x69.20

43.80 x 58.50

43.20 x 57.60

ILI9341V

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-28QA

240x320

50.00x69.20

43.80 x 58.50

43.20 x 57.60

ILI9341

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

3.2 ntu

NMLCD-32240320-CTP-CLB

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341V

300nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-32QA

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-32240320-RTP

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341V

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-32240320-CLB

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341V

300nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-32240320

240x320

55.04x77.70

49.60x65.80

48.60x64.80

ILI9341v

300nit

3.5 ntu

NMLCD-35480320

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

NM035NC111

320x240

76.90x63.90

72.08x52.56

HX8238D

300nit

NMLCD-35320480-CLB

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-35320480-RTP

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-35320480-CTP-CLB

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-35QA

320x480

54.50x83.00

49.76x74.24

48.96x73.44

HX8357D / HX8357C / ILI9488

300nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

3.97 ntu

NMLCD-4008-V2

480 x 800

57.14x96.85

52.64 x 87.20

51.84 x 86.40

ILI9806E

400nit

4.3 ntu

NMLCD-43480272-SB

480x272

67.20x105.50

57.70 x 98.90

95.04x53.856

HX8257A

1000nit

NMLCD-43T

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.86

ST7282

500nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-43480272-CTP-CLB

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8257A

500nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-43480272-CLB-SB

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8257A

1000nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-43480272-RTP-SB

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8257A

1000nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-43480272-CTP-CLB-SB

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8257A

1000nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-43CT

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

FT5306

500nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-43

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8357D

500nit

NMLCD-43480272-CLB

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8257A

500nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-43480272-RTP

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8257A

500nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-43480272

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

HX8257A

500nit

NMLCD-CPT43480272

480x272

105.50 x67.20

98.90 x 57.70

95.04x53.856

OTA5180A

500nit

5.0 ntu

NMLCD-50800480-CTP-CLB-SB

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

1000nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-50480272-24BIT

480x272

120.70 x 75.80

113.50x65.44

110.88x62.83

ILI6482B

500nit

CPT iav yog siv

NMLCD-50800480-CLB-SB

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

1000nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-50800480-RTP-SB

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

1000nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-50800480-SB

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

1000nit

NMLCD-50800480-CTP-CLB

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

500nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-50800480-CLB

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

500nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-50800480

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

500nit

NMLCD-50800480-RTP

800x480

120.70 x 75.80

110.70x67.40

108.00x64.80

Source: ILI6122 Rooj vag: ILI5960

500nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

6 ntu
NMLCD-061IDW1-B00 800 x 400 144.80 x 87.60 134.40 x 81.60 132.00 x 79.20 500nit

7.0 ntu

NMLCD-70800480-CLB-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

1000nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

TPF0702002N

1200x1920

99.70x161.03

97.46x159.56

94.50 x 151.20

500nit

NMLCD-70800480-RTP

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

500nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-70800480-LVDS-CTP-SB

800x480

164.90x100.00

156.68x89.79

154.08x85.92

1000nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-70800480-CLB-Gel

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

500nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-70800480-CTP-CLB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

500nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-70800480-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

1000nit

NMLCD-70800480-CTP-CLB-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

1000nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

NMLCD-70800480-RTP-SB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

1000nit

Nrog Resistive kov vaj huam sib luag

NMLCD-70800480-CLB

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

500nit

Tsis kov nrog iav coverlense bezel

NMLCD-70800480

800x480

164.90x100.00

156.26x88.56

153.84 x 85.63

Source: EK73002 Rooj vag: EK9716

500nit

8 ntu

NM080IA-O1E-Ua ntej (V01)

1024x768

174.00x136.00

163.05x122.54

162.05x121.54

300nit

Nrog Capacitive kov vaj huam sib luag

9 ntu

NM090-BP5002

800x480

210.70x126.40

201.38x114.99

197.00x111.70

300nit

10.1 ntu

NM-TFTV101-1

1024 x 600

235.00x143.00

226.40x128.70

222.72x125.28

HX8282 + HX8696

380nit

NMLCD-101MB02000

1920x1200

228.10x147.50

218.44x136.90

217.44x135.90

380nit

NMLCD-101C1024600

1024 x 600

235.00x143.00

226.40x128.70

222.75x125.28

280nit

NM101WUM-NS0

1200x1920

142.32x227.38

140.26x225.35

135.36x216.58

380nit

11.6 Noog

NM11F019G00

1920 x 1080

269.196x158.804

260.896x148.504

256.896x144.504

250nit